A kiváló vezetők 5 jellemzője

A világ megváltozott. Harminc évvel ezelőtt, a cégek felvettek menedzsereket, felvettek vezetőket, de előfordult, hogy nem ugyanaz a személy töltötte be a két szerepkört.

Napjainkban a menedzserektől nemcsak azt várják el, hogy hatékonyan vezessenek, hanem azt is, hogy mentorok és coach-ok is legyenek. Legtöbben a vezetés/menedzsment mérlegnek az egyik vagy másik oldalán mozgunk otthonosabban.

Készségek terén minden mai menedzser és vezető célja a menedzsment és a vezetés közti egyensúlyteremtés kell legyen.

Nagyon fontos megvizsgálnunk az egyensúlyt aközött, amit ma teszünk, és aközött, aminek az elvégzésére másokat vezetünk. Hogyan térképezhetjük fel és hasznosíthatjuk a saját vezetési stílusunkat annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból,és így a lehető legjobb eredményeket érjük el egyéni és szervezeti szinten is?

Az, ahogyan másokat látunk, az emberekről, a minket körülvevő világról alkotott képünk, meghatározza a valóságszemléletünket és a környezetet, amelyben dolgozunk.

A személyes vezetői képességek fejlesztése

A világ nagyon gyorsan változik, s ez megköveteli a vezetői, illetve menedzseri pozíciókban lévőktől, hogy vállalják az állandóan átalakuló szerepköröket és felelősségeket.

Attól függetlenül, hogy Európában, Afrikában, Amerikában vagy a Csendes-óceán övezetében tevékenykedünk, a versenyhelyzet állandóan azzal szembesít, hogy jobb, hatékonyabb, produktívabb és jövedelmezőbb termelési és szolgáltatási eljárásokat kell találnunk.

Ezek a követelmények nem csak a minket érintő versenyhelyzetre korlátozódnak. Alkalmazottaink, belső és külső ügyfeleink, ellátóink, forgalmazóink és üzleti partnereink elvárásai szintén folyamatosan növekednek.

Azért, hogy versenyképesek maradjunk napjaink szédítően változó világában, vállalatainkat menedzselnünk kell, illetve át kell vezessük a 21. századon.

Létfontosságú olyan embereket képeznünk, akik segítenek szervezetünket a következő szintre juttatni, mert az emberek támogatják az olyan világot, amelynek megteremtésében ők is részt vettek.

Nem léphetünk mi magunk se, és a vállalatunkat sem juttathatjuk a következő szintre, s ebben az alkalmazottaink sem segíthetnek nekünk, ha nem határozzuk meg a következő szintet. Akarjunk világos elképzelést leszögezni és közölni a csapatunk tagjaival.

Amikor megszületik a közös elképzelés, és átszövi az egész szervezetet, az így keletkező önérvényesítő magatartás lesz az a katapult, amely a következő szintre juttat minket.

Az emberek így már képesek lendületükkel az elképzelést a megvalósításig sodorni. Ezen a ponton már nem feladatorientált szerepben látják önmagukat, hanem célorientálttá válnak.

A világosan látható kimenetel lelkesíti a csapattagokat, s ezért kockázatokat és felelősséget is vállalnak. A vezetés a Te vállalaton belüli szerepednek önmeghatározásával kezdődik.

A világosan behatárolt kimenetek lehetővé teszik az alkalmazottak fokozottabb önmenedzselését és azt, hogy a rendelkezésükre álló forrásokat feletteseik segítsége nélkül is jól kezeljék.

Az önérvényesitő magatartást a közös elképzelés váltja ki, de egyik és másik se lehetséges, ha az elképzelést nem közlik világosan mindenkivel a vállalatban.

A hatékony kommunikáció az eredményesen működő csapatok építéséhez szükséges alapkészség, ezzel egységes céltudatosságot teremtünk, illetve szervezetünket a következő szintre juttatjuk.

A hatékony kommunikáció választja el a túlélést a sikertől. A valóban sikeres, növekedésben gondolkodó cégeket minőségi és következetes kommunikációjuk különbözteti meg a többi ágazaton belüli cégtől.

Nem várhatjuk el vállalatunk tagjaitól, hogy olyan célkitűzéseket valósítsanak meg, amelyeket hiányosan közölnek velük. Nem tudják vállalatunkat olyan elképzelések felé mozdítani, amelyekről nem hallottak, vagy amelyeket nem osztanak.

Továbbá nem is fogják kitenni magukat semmiféle kockázatnak a munkahelyen addig, amíg nem azonosulnak egy az elvégzendő feladat kockázatait meghaladó horderejű üggyel.

Arra a felkérésre, hogy nevezzék meg a menedzseri munkához szükséges, legfontosabb személyes tulajdonságot, a legtöbb vezérigazgató „az emberekkel való együttműködés képességét” emeli ki.

A vezetők elismerik a termelés, a tervezés, az eladás, a kutatás és a fejlesztés jelentőségét, és rendelkeznek olyan ügyviteli rendszerekkel, amelyek segítségével szervezik, igazgatják és ellenőrzik a tevékenységeket mindegyik területen. Mindemellett, ha a vezetőségi döntések kivitelezésére kerül sor, emberek hajtják végre azokat.

A legnagyobb egységes működési költséget bármilyen költségvetésben az emberek jelentik. A tervezést, legyen az működési vagy stratégiai, emberek emberekre alapozva végzik. Egy szervezetnek az emberei jelentik a legértékesebb tőkét.

Lényegében a legtöbb igazgató minden egyes munkanapjának a háromnegyedében emberekkel foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy mi hozzuk létre azt a menedzsmentrendszert, amely a vállalatunkat működteti, és folyamatosan gyakoroljuk a vezetést, amely lehetővé teszi, hogy ezek a rendszerek teljesítsék célkitűzéseiket.

3 alapszabály

A vezetés azt jelenti, hogy olyan körülményeket teremtünk, amelyek arra ösztönzik a munkatársakat, hogy közös célokat valósítsanak meg.

Az emberek támogatják az olyan világot, amelynek megteremtésében ők is részt vettek.

Az emberek támogatják az olyan folyamatokat, amelyek segítik őket a siker megvalósításában.

Dale Carnegie szerint a sikernek 5 mozgatórugója van. Bármelyik fogaskerék is hiányzik vagy csak kopott, nem beszélhetünk kiváló cégről vagy kiváló vezetésről.

A kiváló vezetők 5 jellemzője, avagy a siker 5 mozgatórugója

1. Önirányítás
A vezetők önirányítók. Elképzeléseik vannak. Célokat állítanak fel és elérik azokat. Nincs szükségük másokra, akik megmondják nekik, hogy kell jól csinálni. Ismerik az eredményeket, melyekért felelősek, s mivel rendelkeznek önérvényesítő képességgel, előre mennek ezen eredmények felé. Értékrendjük követésével, saját vezetési stílusuk, rendszerük és folyamataik segítségével létrehoznak mások számára egy környezetet, ahol irányíthatják és érvényesíthetik önmagukat.

2. Interperszonális kapcsolatok
A vezetők bukásának legjelentősebb oka, hogy képtelenek hatékony csapatokat és partnerkapcsolatokat kialakítani bármilyen szinten, a szervezeten belül és kívül. A kiváló vezetők képesek arra, hogy biztonságos, nyitott és fejlődésre serkentő környezetet teremtsenek a munkatársaknak. A sikeres vezetők bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolatokat építenek ki.

3. Folyamatkezelés
Beépíthetünk nagyszerű embereket hiányos rendszerekbe és folyamatokba, és nagy valószínűséggel kudarcot vallanak. A folyamatot nem “látjuk”, az embereket viszont, akik a folyamatot kezelik, látjuk, és ezért könnyebb elmarasztalni a “gyengén teljesítőt”, mint magát a folyamatot kifogásolni. A kiváló vezetők tudnak tervezni, újítani, pontos célokat kitűzni, feladatokat átruházni, az idővel hatékonyan gazdálkodni, átlátni a problémákat és döntéseket hozni.

4. Kommunikáció
A sikeres vezetők a hatékony kérdezés és meghallgatás módszerével tanulnak. Tisztában vannak azzal, hogy még az első munkanapján is előállhat bármelyik munkatárs értékes felismerésekkel és újításokkal. A vezetők lehetőséget teremtenek az odafigyelésre és tanulásra. A kommunikáció összetartja a szervezetet. Nem csak az létfontosságú, hogy mi jól kommunikáljunk, hanem az is, hogy létezzenek megfelelő rendszerek és eljárások, amelyek biztosítják az egész szervezetet átfogó hatékony kommunikációt.

5. Felelősségvállalás
A kiváló vezetők azonnal és teljes mértékben elismerik a saját hibáikat és ezzel példát mutatnak. Tudják, hogyan hidalják át az elvárt teljesítmény és az aktuális eredmények között tátongó szakadékot. Irányt mutatnak és menedzselik a változást. Továbbá létrehozzák és felügyelik a számonkérés és ellenőrzés rendszereit, eljárásait a vállalaton belül, hogy az embereknek legyen lehetőségük eredményeket felmutatni.

“Ne az embereket írányítsd, hanem a rendszert. Az embereket vezesd.” – Max De Pree

By |2020-09-04T13:50:51+00:00szeptember 4th, 2020|Blog| A kiváló vezetők 5 jellemzője bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva